Mô tả K-Flex K-Protect

Cách nhiệt K-Flex K-Protect với vật liệu bọt xốp Polyolefin có cấu trúc ô kín được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống cách nhiệt, tiêu âm HVAC.

0911 771 551