Cách nhiệt M-FLEX được Công Ty TOÀN CẦU phân phối ủy quyền và tiếp thị sản phẩm tại thị trường Việt Nam

Mô tả Cách nhiệt
M-Flex

Cách nhiệt M-Flex là sản phẩm có khả năng cách nhiệt hiệu quả, được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống điều hòa không khí HVAC.

0911 771 551