Keo acrylic sealant được thiết kế cho hệ thống ống gió Flamebar BW11, ngoài ra còn được sử dụng cho các chỗ nối của tường ngăn và sàn nhà.

0911 771 551