Keo Acrylic Sealant được Công Ty TOÀN CẦU Phân Phối Độc Quyền và tiếp thị sản phẩm tại thị trường Việt Nam

Mô tả Keo Acrylic Sealant

Keo acrylic sealant là một loại silicone chống cháy, được thiết kế cho hệ thống ống gió chống cháy Flamebar BW11. Ngoài ra, nó còn được sử dụng để bịt kín và chống cháy cho các mối nối của tường ngăn và sàn nhà.

0911 771 551