Pallet Intraco (PALLET nhựa sinh thái)

Mô tả PALLET nhựa sinh thái

IntracoPallet® – Pallet nhựa sinh thái thân thiện với môi trường chất lượng cao của Malaysia.

0911 771 551