Pallet Intraco (PALLET nhựa sinh thái)

Mô tả Pallet nhựa sinh thái

IntracoPallet® – Pallet nhựa sinh thái chất lượng cao, thân thiện với môi trường của Malaysia.

Kích thước 1200×1000
Chiều cao 90
0911 771 551

pop-up-tcbm


THÔNG TIN ĐĂNG KÝ