0911 771 551

PHỤ KIỆN K-FLEX

7 Tháng Mười, 2020

K-FLEX AL CLAD JACKETING

K-Flex Al Clad Jacketing là một lớp phủ bảo vệ cách nhiệt với khả […]
17 Tháng Một, 2018

BĂNG KEO CÁCH NHIỆT K-FLEX TAPE

BĂNG KEO CÁCH NHIỆT K-FLEX TAPE là băng keo cách nhiệt cao su có […]
17 Tháng Một, 2018

BĂNG KEO NHÔM K-FLEX

BĂNG KEO NHÔM K-FLEX là phụ kiện được sử dụng dán tại những vị […]
17 Tháng Một, 2018

KEO DÁN CÁCH NHIỆT K-FLEX K-414

KEO DÁN CÁCH NHIỆT K-FLEX K-414 đã được thiết kế đặc biệt để sử […]