Phụ Kiện Flamebar BW11

8 Tháng Hai, 2018

INTUMESCENT ACRYLIC SEALANT (Keo chống cháy trương nở Flamebar)

Giới thiệu Chất kết dính (keo) trương nở Flamebar là hỗn hợp một thành […]
8 Tháng Hai, 2018

FIRE RETARDANT GASKET (Roong chống cháy Flamebar)

Giới thiệu Roong chống cháy Flamebar (Fire Retardant Gasket) là loại cao su lưu […]
error: Content is protected !!