0911 771 551

PHỤ KIỆN FLAMEBAR BW11

8 Tháng Hai, 2018

INTUMESCENT ACRYLIC SEALANT

1. GIỚI THIỆU KEO ACRYLIC SEALANT  Chất kết dính (keo) trương nở Flamebar là […]
8 Tháng Hai, 2018

FIRE RETARDANT GASKET

1. GIỚI THIỆU FIRE RETARDANT GASKET Roong chống cháy Flamebar (Fire Retardant Gasket) là […]