0911 771 551

Sơn chống cháy Flamebar Bw11 đáp ứng quy chuẩn qc06/2020-bxd

Sơn chống cháy Flamebar BW11 cho ống gió đáp ứng được quy chuẩn Việt Nam QC06/2020-BXD và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 6944 tại Phòng thí nghiệm chống cháy thuộc Viện khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng (IBST).

Sơn chống cháy Flamebar Bw11 đáp ứng quy chuẩn qc06/2020-bxd

Sơn chống cháy Flamebar Bw11 đáp ứng quy chuẩn qc06/2020-bxd

Ngày 24 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ). Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2020. Cục Cảnh sát PCCC và CNCH giới thiệu một số nội dung liên quan đến công tác kiểm định kết cấu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy, cụ thể như sau:

Mục 4, Phụ lục V của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định việc kiểm định PCCC đối với các vật liệu và chất chống cháy. Tuy nhiên, mục 5, Phụ lục VII của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định việc kiểm định PCCC đối với mẫu cấu kiện và mẫu kết cấu được bảo vệ bằng chất hoặc vật liệu chống cháy. Như vậy, theo quy định của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP thì sẽ không kiểm định giới hạn chịu lửa của sơn, vữa chống cháy mà kiểm định giới hạn chịu lửa của kết cấu ống gió được bảo vệ bằng chất và vật liệu chống cháy (sơn chống cháy, vữa chống cháy hoặc vật liệu chống cháy khác…).

Sơn chống cháy Flamebar Bw11 cho ống gió

Ống gió phải được phủ lớp sơn chống cháy và thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 6944 tại Phòng thí nghiệm chống cháy thuộc Viện khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng (IBST). Sơn chống cháy cho ống gió Flamebar BW11 đã được thử nghiệm thành công theo các điều kiện môi trường của lò thử nghiệm (nhiệt độ và áp suất) được kiểm soát và duy trì theo yêu cầu nêu trong quy trình tiêu chuẩn ISO 6944. Kết quả theo dõi cho thấy các thông số kỹ thuật của lò thử nghiệm đều tuân thủ đúng yêu cầu của tiêu chuẩn phương pháp thử, mẫu thử nghiệm đảm bảo khả năng chịu lửa trong 120 phút.

Đơn vị phân phối Sơn chống cháy Flamebar Bw11

Vui lòng liên hệ đến Hotline: 0911 771 551 – Email: toancau@tcbm.vn để được tư vấn thêm về về các sản phẩm sơn chống cháy cho ống gió Flamebar BW11 được nhập khẩu và phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam của Toàn Cầu.