Mô tả cách nhiệt và tiêu âm K-Flex

Là cách nhiệt dạng cao su lưu hoá được bọc bởi một lớp Cladding Polymer bảo vệ, có tính linh hoạt ứng dụng cho những khu vực ngoài trời. Sản phẩm được sử dụng để tăng cường khả năng chống chịu thời tiết và xâm hại đến ống cách nhiệt.

0911 771 551