1
Bạn cần hỗ trợ?
K-FLEX ST CHO ỐNG GIÓ

K-FLEX ST CHO ỐNG GIÓ

K-flex ST DUCT được sản xuất với kích cỡ linh hoạt và dễ dàng để xử lý, với 1500 mm chiều rộng đảm bảo dễ dàng cài ...

Follow us