1
Bạn cần hỗ trợ?

Nhà máy INTEL Việt Nam

Giới thiệu

Nhà máy Intel Việt Nam được đặt tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh. Dự án đã tạo một điển hình cho các công ty đa quốc gia có ý định đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao.

Chi tiết

Chính phủ Việt Nam xem đây là một dự án quan trọng, có ý nghĩa tích cực góp phần giúp Việt Nam thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về phát triển CNTT đến năm 2020. Đầu tư của Intel đã đưa Việt Nam vào bản đồ các quốc gia có đầu tư công nghệ cao và đã giúp Việt Nam thu hút được những dự án đầu tư to lớn từ các công ty công nghệ hàng đầu thế giới.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Intel Việt Nam - (Tổng thầu BVI).

Tổng vốn đầu tư: 1 tỷ USD

Diện tích: 46000 m2

Vị trí: Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, Xa Lộ Hà Nội, Quận 9, TP. Hồ chí Minh

Sản phẩm sử dụng: Cách nhiệt K-Flex ST

Follow us