1
Bạn cần hỗ trợ?

VĂN PHÒNG TCBM - HÀ NỘI

1. Văn phòng Hà nội:

Văn phòng Hà nội - được Hội đồng ban quản trị công ty TNHH Toàn Cầu thành lập nhằm hỗ trợ đối tác, khách hàng, thị trường phía Bắc được xuyên suốt hơn, để hoàn thành mục tiêu chăm sóc khách hàng một cách chu đáo nhất, cung cấp giải pháp vật liệu xây dựng khả thi, tiết kiệm, đạt hiệu quả nhất.

Đội ngũ nhân viên TCBM - văn phòng Hà nội:

Trụ sở Thành phố Hồ Chí Minh:

 

Follow us